Wednesday, 17th March, 2010

Nettirasismista, kritiikistä ja sananvapaudesta

Muutaman viime päivän aikana julkinen keskustelu on Suomessa merkittävältä osin pyörinyt "nettirasismin" ympärillä. Keskustelu ryöpsähti käyntiin Suomen maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin (RKP) tehtyä rikosilmoituksen häntä kohtaan netissä tehdyistä uhkauksista. Netissä keskustelu on ehtinyt saada absurdejakin piirteitä, kuten onko suomenruotsalaisen ministerin uhkaaminen rasismia (On, jos syy on hänen myönteisiksi oletetut mielipiteensä jostain ihmisryhmästä). Krp on myös aloittanut tutkinnan nettisivusta, jolla uhataan useiden poliitikkojen henkeä.

Keskustelu sai uutta vauhtia Anna Kontulan blogi-kirjoituksesta Iltalehden nettisivuilla. Kontula toteaa kirjoituksessaan useiden tutkijoiden harjoittaneen itsesensuuria netissä esitettyjen uhkauksien takia. Kontulan kirjoitus uutisoitiin laajasti mediassa (esimerkiksi Aamulehdessä ja Taloussanomissa).

Helsingin Sanomissa Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto toteaa että tilanne on Suomen tiedehistoriassa vakava: "Sitä voi verrata sellaisiin historiallisiin tilanteisiin kuin Stalinin ajan Neuvostoliitto tai se, kun Galileo Galilei joutui katolisen kirkon inkvisition uhriksi". Hän myös toteaa, että "Pelko ei saa mennä niin pitkälle, ettei uskalla kommentoida. Jos tämä on oikeasti turvallisuuskysymys, yhteiskunnan on puututtava siihen".


Niiniluodon kommentti on herättänyt närää erityisesti vertauskohteena käytettyjen Neuvostoliiton ja katolisen kirkon inkvisition vuoksi. Tilanne ei sentään onneksi olekaan aivan niin paha; molemmissa näissä tapauksissa tutkijoita estettiin esittämästä näkemyksiään valtakoneiston toimesta kun nyt kyseessä ovat yksittäiset häiriköt. Lisäksi, kuten Niiniluotokin toteaa käyttämällä "jos"-sanaa kommentissaan, kyseessä ei välttämättä ole edes todellinen uhka. Vertaus kuvastaakin pohjimmiltaan sitä että on varsin poikkeuksellista että suomalaiset tutkijat eivät uskalla kertoa tuloksistaan omalla nimellään.

Yllättävämpi reaktio Niiniluodon kommenttiin on ollut sen tuomitseminen sillä perusteella, että hän yrittäisi estää tutkijoiden kritisoimisen.

Tieteen lisäksi on vaikea keksiä mitään muuta inhimillistä toimintaa, missä nimenomaan pyyteettömästi esitetään omat tulokset/tulkinnat muille säästelemätöntä kritiikkiä varten. Hyvä esimerkki prosessista on tohtorin väitös, jossa useita vuosia tehty työ pyritään arvioimaan kriittisesti ja tuomaan esille sekä työn vahvuudet että heikkoudet. Jokainen vertaisarvioitu julkaisu käy läpi saman prosessin sillä erolla että kritiikki esitetään nimettömänä.

Kritiikin tarkoitus on osoittaa puutteet tutkimusmenetelmissä sekä niistä johdetuissa tulkinnoissa ja niiden pohjalta kehitetyissä malleissa. Ilman kritiikkiä esimerkiksi astrologia ja astronomia olisivat tieteellisesti aivan yhtä perusteltuja - molemmillahan on vannoutuneet kannattajansa.

Näin ollen väite, että Helsingin yliopiston kanslerina toimiva filosofian tohtori Ilkka Niiniluoto pyrkisi tietoisesti estämään kritiikkiä, on erittäin suurella todennäköisyydellä vailla todellisuuspohjaa. On yhtä perusteetonta epäillä että tutkijat eivät uskaltaisi antaa työtään kritisoitavaksi omalla nimellään. On aivan eri asia kritisoida tehtyjä tutkimuksia ja/tai niistä vedettyjä johtopäätöksiä kuin esittää ad hominem-argumentteja tai henkilöön ja hänen perheeseensä kohdistuvia uhkauksia.


Julkisesta keskustelusta päätellen tietty joukko ihmisiä on onnistunut luomaan keskusteluilmapiirin, jossa on efektiivisesti evätty sananvapaus niiltä ihmisiltä joiden näkemykset/tutkimustulokset eivät tue kyseisen joukon omia näkemyksiä. Itse asiassa tämä oli myös Kontulan blogi-kirjoituksen varsinainen asia. Hän kirjoitti: "Sen sijaan uutta ja erityisen huolestuttavaa on, miten maahanmuuttoon keskittyneet nettisivustoille on viime vuosina syntynyt toleranssi vastapuolen organisoituun uhkailuun. Kehotuksia löytyy myös moderoiduilta keskustelulistoilta".


Monilta keskustelijoilta tuntuu jääneen huomaamatta, että tässä on pohjimmiltaan kyse sananvapaudesta, ja siitä että sen vapauden voi myös menettää. Näin erityisesti mikäli sitä ei kätetä sivistyneesti, pitäytymällä ad hominem-argumenteista ja laittomista uhkauksista. Nyt sivistymätön keskustelu on saanut aikaan ilmapiirin, jossa merkittävä osa lainsäätäjistä saattaa katsoa tarpeelliseksi sananvapauden rajoittamisen laittomuuksien estämiseksi.

Kaikkien edun mukaista olisi rajoittaa keskustelu sivistyneeseen kanssakäymiseen, jossa riitelevät asiat, eivät ihmiset. Valitettavasti on surullisen tunnettu tosiasia että tämä unohtuu monilta nettikeskustelussa. Näin ollen moderoitujen keskustelulistojen ylläpitäjillä ja keskusteluun osallistujilla on vastuu siitä että käytössä on nollatoleranssi henkilöön käyvien kommenttien sekä uhkausten osalta.


0 comment(s). View comments or leave a comment.